Hartelijk welkom op de site van de Gereformeerde Kerk van Almkerk.

foto
Doopdienst 31 januari 2016 van Luuk de Winter

Diensten 14 Februari 
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Het is de eerste zondag in de 40 dagentijd.
De lezingen zijn: Lucas 3: 21-23, Lucas 3: 38, Lucas 4: 1-13 & Hebreeën 4: 14-16. 
We zingen : Lied 91a / Lied 534 / Lied 538: 1 en 4 / Psalm 119: 59 en 60 / Kinderlied / Gezang 423 (uit Liedboek 1973). 
Voor de jongeren van het V.O. is er Jeugdkerk/catechisatie in d' Ontmoeting.

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt  ds. B. Ridder te leiden. Dit is een gezamenlijke  dienst in de Hervormde kerk. Themadienst over het vierde gebod.
De lezingen zijn: Exodus 20: 8-11, Deuteronomium 5: 12-15, Marcus 2: 23 - 3: 5 & Kolossenzen 2: 16.  
We zingen: Psalm 95: 1 en 3 / Psalm 84: 1, 2 en 4 / Gezang 348: 4 / Apostolische Geloofsbelijdenis / Gezang 388: 1, 4, 9 en 10.

Koster deze zondag is Pim Sprangers.

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e rondgang Kerk in Actie/ 40dagentijd  en 2e rondgang Ora en in de avonddienst voor 1e  rondgang Kerk en 2 rondgang Diaconie.

Uitleg symbolische schikking
Veertig witte tulpen wijzen op de veertigdagentijd voor Pasen en op de veertig dagen die Jezus  in de woestijn heeft gezworven. De stenen herinneren aan de verzoeking om stenen in brood te veranderen. De bronzen sculptuur maakt het thema zichtbaar: 'een stap zetten naar de ander'.

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

Veertigdagentijd en Paasproject Kindernevendienst: Stap voor stap
We gaan in de veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen , maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat.

Bloemengroet
De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer B. Schermers, Prov. weg Zuid 59, 4286 LK, Almkerk.

Diensten zondag 21 februari
9.30 uur: ds. B. Ridder, tweede zondag in de 40dagentijd.
18.30 uur: ds. R.A. Wouda uit Nieuwendijk, deze dienst wordt in d' Ontmoeting gehouden.