Kik op de foto voor het reisverslag van de Albaniëgroep   

2018-07-16 Albaniëngroep

 

Hieronder vindt u de erediensten van de komende weken:

Diensten zondag 5 augustus
9.30 uur: ds. G.J. Wolters. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken in d'Ontmoeting.
We lezen: Richteren 14.   We zingen: Psalm 87 / Psalm 32: 1-2, 3, 4 / Gezang 941 / Gezang 912: 1 en 6 / Psalm 119: 36-38-39 / kinderlied Simson / Gezang 416.

18.00 uur: kand. A. de Wit (Utrecht). Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

Diensten zondag 12 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: de heer J. Dorstijn. Dit is een gezamenlijke dienst in de tent. De tent is om 18.15 uur open. Thema = Gods hart, jouw hart. Muziek wordt verzorgd door de Summer Worship Band

Diensten zondag 19 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
15.00 uur: avondmaalsviering in Altenahove, voorganger is ds. B. Ridder.
18.00 uur: ds. W.G. Top (Ede). Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

Diensten zondag 26 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. A.A. Wisman (Nieuw Lekkerland). Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.


Kindernevendienst
In de vakantieperiode is er kindernevendienst voor de  groepen  1 t/m 4.

Zomeravondcollecte voor het Thomashuis
De zomeravondcollectes in juli en augustus voor de diaconie zijn bestemd voor het Thomashuis in Almkerk. Door het Thomashuis wordt gespaard voor de aanschaf van een nieuwe grote schommel en een therapeutisch bad. Middels deze collecte vragen wij uw hulp en steun om een bijdrage daaraan te kunnen leveren. Namens de gezamenlijke diaconieën van harte bij u aanbevolen!