Hartelijk welkom op de site van de Gereformeerde Kerk van Almkerk.

2de paasdag 2016

Activiteiten op 2de Paasdag 2016

Diensten zondag 1 Mei
9.30 uur: Ds. J. Greven uit Blaricum.
De lezingen zijn: Genesis 37: 1 t/m 4; 12 t/ 13; 18 t/m 35 en Johannes 10: 11 t/m 15.
We zingen: psalm 66: 1 en 5; psalm 60: 1, 3 en 4; gezang 653: 1, 2 en 6, 7; gezang 903: 1, 3; Kinderlied en gezang 837: 1, 3 en 4.
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d' Ontmoeting.

18.30 uur: Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht  te leiden.

De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1e  rondgang PKN Missionair werk en Kerkgroei  en 2e  rondgang Ora.

De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij mevr.   Jopie van Herwijnen- de Ruijter, De Ster 7, 4286 CG.

Koster deze zondag is Maar Nederveen.


Dienst Hemelvaartsdag donderdag 5 mei
In de dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. mw. H.G.T. Kaai uit Warmond voor te gaan.
De collecten zijn bestemd voor 1e rondgang Kerk en 2e rondgang Ora.
Koster is Henk Groenenveld.
Voor de kleinsten is er oppasdienst verzorgd door Esther Pierik.


Diensten zondag 8 mei
9.30 uur: Ds. H.J.K. Gierkink van Geerenstein  uit Giessen-Rijswijk.
Voor de jongeren van het V.O. is er jeugdkerk/catechisatie.

18.30 uur: Ds. G.J. Wolters uit Almkerk. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk; een themadienst over de tien geboden. Aan de beurt is het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken / pleeg geen overspel.