Albaniëgroep in Tirana

Maandag 16 juli 2018 begint het zomerkamp

De Albaniëgroep is inmiddels in Tirana. Vanaf maandag begint het zomerkamp dan zal er een blog (verslag) geschreven worden. Dit kan gevolgd worden via deze website, en de website van de Hervormde kerk Almkerk en de Facebookpagina van Almkerken voor Albanië.2018-07-16 Albaniëngroep

 

In Kerk wijzer van mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe privacy-wetgeving die sinds eind mei in werking is getreden. Zoals we toen hebben aangegeven heeft deze nieuwe wetgeving ook grote gevolgen voor onze kerk. We mogen niet zondermeer allerlei persoonlijke informatie van gemeenteleden openbaar maken zonder schriftelijke toestemming. We zijn, als kerkenraad, momenteel aan het bekijken op welke wijze we invulling aan de nieuwe regels gaan geven. We hopen daar in september meer duidelijkheid over te kunnen geven. Vooruitlopend daarop hebben we besloten dat we vanaf 1 juli 2018 de Kerkbrief en Kerkwijzer niet meer openbaar zullen maken via de website.

Hieronder vindt u de erediensten van de komende weken:

Diensten Zondag 8 juli 2018:
In de morgendienst om 09.30 uur hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Dit is een doopdienst.
We lezen: Matteüs 6: 24-34
We zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 / Lied 657: 1 en 2 / Evangelische Liedbundel 278: 1 / God kent jou vanaf het begin / Lied 347: 2 / Lied 981 / Lied 978: 1, 3 en 4 / Kinderlied: Van top tot teen / Gezang 465: 1 en 4 (Liedboek 1973)
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken in d'Ontmoeting

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk, uitzwaaidienst voor de Albaniëgangers.

Diensten zondag 15 juli
In de morgendienst om 09.30 uur hoopt mevr. G. Bijl uit Noordeloos voor te gaan.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. N. Dekker uit Almkerk te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

Diensten zondag 22 juli
9.30 uur: ds. H. Bouma uit Kampen.
18.00 uur: ds. L.M. Aangeenbrug uit Well. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

Diensten zondag 29 juli
9.30 uur: ds. G.J. Wolters. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: ds. J. Kaai (Giessenburg). Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

Diensten zondag 5 augustus
9.30 uur: ds. G.J. Wolters. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken in d'Ontmoeting
18.00 uur: kand. A. de Wit (Utrecht). Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

Diensten zondag 12 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
18.30 uur: de heer J. Dorstijn. Dit is een gezamenlijke dienst in de tent.

Diensten zondag 19 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. 
18.00 uur: ds. W.G. Top (Ede). Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

Diensten zondag 26 augustus
9.30 uur: ds. B. Ridder.
18.30 uur: ds. A.A. Wisman (Nieuw Lekkerland). Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.


Zomeravondcollecte voor het Thomashuis
De zomeravondcollectes in juli en augustus voor de diaconie zijn bestemd voor het Thomashuis in Almkerk. Door het Thomashuis wordt gespaard voor de aanschaf van een nieuwe grote schommel en een therapeutisch bad. Middels deze collecte vragen wij uw hulp en steun om een bijdrage daaraan te kunnen leveren. Namens de gezamenlijke diaconieën van harte bij u aanbevolen!