Hoofdpagina >  Gebouwen
   

Gebouwen.
Het kerkgebouw staat aan de Voorstraat in Almkerk, enigszins verscholen achter de pastorie. Hoewel de Gereformeerde Kerk Almkerk is gesticht in december 1835 werd pas veel later een eigen kerkgebouw gerealiseerd, n.l. in 1873. De pastorie werd in 1874 gebouwd.

1951 Kerk en Pastorie - Luchtfoto uit 1951
   Pastorie en Kerk (1951)

Daarom werd in 1955 de westelijke vleugel aangebouwd. Bij die verbouwing werden alle plaatsen, die tot dan zoals gebruikelijk in die tijd gereserveerd tot enkele minuten voor de dienst aanving de rode lamp ging branden, vrijgegeven. Tevens werd in 1955 het orgel verplaatst, van de lokatie boven de hoofdingang aan de zuidzijde naar de noordzijde. Het werd een geheel nieuw orgel, met rugwerk, waarin delen van oude orgel werden verwerkt. 


Ontmoeting
   D'Ontmoeting (noord-westzijde)

De kerkelijke gemeente hoefde dus geen rekening te houden met de aan monumenten gestelde eisen, maar kan voor de onderhoudskosten ook geen beroep doen op subsidies van het rijk of de burgerlijke gemeente. Omdat de vloer in het kerkgebouw aan vernieuwing toe was,

1999 kerk - verbouwing kerkvloer

Het aantal zitplaatsen kwam daardoor op ruim 550, met een uitbreidingsmogelijkheid door bijplaatsing van stoelen. Het orgel kreeg een grote onderhoudsbeurt en werd geschilderd in de kleur bordeauxrood met accenten van zwart en goud.

Foto kerkgebouw hoofdingang

 

1925 Kerk en Pastorie vóór 1925
                      Pastorie en Kerk vóór 1925

Door de groei, die eigenlijk alle kerken in de eerste helft van de 20e eeuw (en misschien een periode ook daarna nog wel) meemaakten werd het gebouw te klein om alle kerkgangers van een plaats te voorzien.

1955 kerk
                       Westelijke vleugel (1955)

Van deze gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt het orgel meteen maar uit te breiden met een rugwerk.
Het bijgebouw "D'Ontmoeting" werd gebouwd in 1980 en werd op 12 december in gebruik genomen.
De pastorie is even oud als de kerk. Hoewel een monumentaal gebouw, is het geen monument.

Pastorie
                                           De Pastorie

werd besloten een nieuwe vloer aan te laten brengen en tegelijkertijd het gehele gebouw en "d'Ontmoeting", waar nodig, te renoveren.
De banken werden wat anders en ruimer gezet en in het vak voor de preekstoel vervangen door stoelen.

 1999 kerk - orgel

De ingebruikname was op zondag 14 november 1999.
Na het vertrek van ds. H. van Heijst werd besloten de pastorie geheel te gaan verbouwen, hetgeen in 2004/2005 is gebeurd.

Op de tabbladen hieronder staan naast diverse foto's van de recente verbouwingen, ook oude foto's van de kerk en en de pastorie (met dank aan diverse website's en het boek '"Geloven in Almkerk". De jaartallen van de fotoos zijn niet allemaal bekend. Mocht u dit weten of nog fotoos hebben, wilt u dan contact opnemen met de webmaster.